فراخوان حمل مصالح پناهگاه کرکس

فراخوان حمل مصالح پناهگاه کرکس


1402/06/23
فراخوان جمعی
کوهنوردی عشق به همه خوبی هاست

چون در نظر است محوطه پناهگاه کوهنوردی کرکس تا اوایل مهرماه تعمیر و بازسازی شود، گروه کوهنوردی مخابرات مصالح مورد نیاز پناهگاه را در محوطه( درخت گردوها ) تامین و تخلیه نموده است؛ لذا از همه کوهنوردان آزاد ، گروه ها،  هیئت ها و باشگاه های کوهنوردی اصفهان و شهرستان ها دست یاری می طلبد.
مصالح مورد نظر در کیسه های ۵ کیلویی بسته بندی و آماده حمل است.

وعده ما:
پنجشنبه ۳۰ و جمعه ۳۱ شهریور ابتدای مسیر پناهگاه( محوطه درخت گردوها )

نهار جمعه میزبان شماییم.

گروه کوهنوردی مخابرات منطقه اصفهان


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


رویداد ها
رویداد های برگزار شده  اصفهان، بزرگراه شهید چمران، خیابان محمد طاهر، پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( سالن شهید حریری )،

☎️۰۳۱۳۵۶۸۵۲۷۸  

   

 Msc-isfp.ir

Top