انتخاب مسوول طرح سیمرغ استان اصفهان

انتخاب مسوول طرح سیمرغ استان اصفهان

امروز چهاردهم آذر ماه ۱۴۰۲ برای تعیین مسئول طرح سیمرغ استان اصفهان با دعوت از ۲۰ باشگاه و حضور ۱۷ باشگاه که به صورت رندوم و با در نظر گرفتن بیشترین فعالیت در این طرح انتخاب شده بودند و آقایان سیامک استکی و کیوان زمانی از هیئت رئیسه انتخاباتی انجام شد که سه کاندید این مسئولیت آقایان دکتر مسعود محمودی،آقای مهدی باقرزاده و اقای حسن خورسند در ابتدا به معرفی خود و نظرات و برنامه ها پرداختند و سپس رای گیری انجام شد که به علت مساوی بودن آرا آقایان خورسند و باقرزاده ، در دور دوم از حضار رای گیری صورت گرفت آقای باقرزاده با ۷ رای،دکتر محمودی ۱ رای،و آقای حسن خورسند با ۸ رای به عنوان مسئول سیمرغ استان انتخاب شدند.

رویداد ها
رویداد های برگزار شده  اصفهان، بزرگراه شهید چمران، خیابان محمد طاهر، پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( سالن شهید حریری )،

☎️۰۳۱۳۵۶۸۵۲۷۸  

   

 Msc-isfp.ir

Top