برگزاری همایش سیمرغ کوهنوردی در اصفهان

برگزاری همایش سیمرغ کوهنوردی در اصفهان

⚡️برگزاری همایش سیمرغ کوهنوردی در اصفهان با حضور باشگاه ها ، پیشکسوتان، مدرسان، مربیان ، کوهنوردان و تعدادی از هیئت های کوهنوردی استان اصفهان

رویداد ها
رویداد های برگزار شده  اصفهان، بزرگراه شهید چمران، خیابان محمد طاهر، پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( سالن شهید حریری )،

☎️۰۳۱۳۵۶۸۵۲۷۸  

   

 Msc-isfp.ir

Top