انعکاس خبری همایش سیمرغ در اخبار استان

انعکاس خبری همایش سیمرغ در اخبار استان

 
انعکاس خبری همایش سیمرغ در اخبار استان
در این همایش از ۱۶ کوهنورد استان اصفهان که موفق به صعود ۳۱ قله بلند ایران در طرح سیمرغ شده بودند جایزه سیمرع اهدا شد و از تعداد ۹ همیالیانورد و ۱۰ پیشکسوت استان نیز تقدیر گردید.


رویداد ها
رویداد های برگزار شده  اصفهان، بزرگراه شهید چمران، خیابان محمد طاهر، پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( سالن شهید حریری )،

☎️۰۳۱۳۵۶۸۵۲۷۸  

   

 Msc-isfp.ir

Top