گزارش برنامه ضربه آزاد از کلاس های آموزشی کوهنوردی

گزارش برنامه ضربه آزاد از کلاس های آموزشی کوهنوردی

به همت کمیته طرح سیمرغ استان، گزارش دوره های آموزشی کوهنوردی در برنامه ضربه آزاد منعکس گردید.

رویداد ها
رویداد های برگزار شده  اصفهان، بزرگراه شهید چمران، خیابان محمد طاهر، پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( سالن شهید حریری )،

☎️۰۳۱۳۵۶۸۵۲۷۸  

   

 Msc-isfp.ir

Top