سانس های پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( شهید حریری )

سانس های پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( شهید حریری )

سانس های تمرینی باشگاه تخصصی صعود های ورزشی شهید حریری

روز

ساعت

شنبه

17 -15:30

18:30 - 17

21:30 18:30

نونهالان ( مقدماتی )

نونهالان ( پیشرفته )

سانس سنگنوردی و درای تولینگ آقایان

یکشنبه

16-18:45

19-22

سانس سنگنوردی و درای تولینگ بانوان

سانس سنگنوردی آقایان

دوشنبه

17 -15:30

18:30 - 17

21:30 18:30

نونهالان ( مقدماتی )

نونهالان ( پیشرفته )

سانس سنگنوردی و درای تولینگ آقایان

سه شنبه

16-18:45

19-22

سانس سنگنوردی و درای تولینگ بانوان

سانس سنگنوردی آقایان

چهارشنبه

17 -15:30

18:30 - 17

21:30 18:30

نونهالان ( مقدماتی )

نونهالان ( پیشرفته )

سانس سنگنوردی و درای تولینگ آقایان

پنج شنبه

16-18:45

19-22

سانس سنگنوردی و درای تولینگ بانوان

سانس سنگنوردی آقایان

جمعه

برنامه های فنی و تمرینی تیم استان


رویداد ها
رویداد های برگزار شده  اصفهان، بزرگراه شهید چمران، خیابان محمد طاهر، پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( سالن شهید حریری )،

☎️۰۳۱۳۵۶۸۵۲۷۸  

   

 Msc-isfp.ir

Top