لیست تخفیف شهریه پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( آپدیت آذر ماه 1401 )

لیست تخفیف شهریه پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( آپدیت آذر ماه 1401 )

ضروری است در هنگام ثبت نام نسبت به ارائه کپی مدارک قهرمانی ، داوری و طراحی اقدام گردد.
کلیه دیگر نفرات متقاضی جهت استفاده رایگان از سانس های تمرینی ضروریست در ابتدا نسبت به تکمیل فرم صلاحیت الکترونیکی به آدرسb2n.ir/sportclimbing اقدام نمایند.


ردیف

نام و نام خانوادگی
(ترتیب بر اساس حروف الفبا)

مدارک مربوطه

درصد تخفیف شهریه
%

توضیحات

صعود های ورزشی

قهرمانی

پیشکسوتان

اعضا کمیته

مربیگری

داوری

طراحی

1

اتنا مدنی

-

-

-

*

-

-

100

نفر سوم مسابقات سنگنوردی لید قهرمانی نونهالان استان1401 نوجوانان D

2

اسماعیل صالحی

*

-

-

*

*

-

100

مربی درجه دو سنگنوردی  پیشکسوت سنگنوردی و یخنوردی

3

اصغر یزدانی

-

-

-

*

-

-

100

نفر دوم مسابقات سنگنوردی لید قهرمانی  استان1401 بزرگسالان

4

اکرم ملکی

-

-

-

*

-

-

100

مربی درجه سه صعودهای ورزشی و کادر برگزاری مسابقات نقش جهان

5

الینا سامی

-

-

-

*

-

-

100

نفر اول لید مسابقات قهرمانی استان 1400 (نونهالان B)

6

امید نوایی

*

*

-

*

*

-

100

مربی و داوری درجه صعودهای ورزشی

7

امیر محمد نوربخش

-

-

-

*

-

-

100

نفر اول مسابقه نونهالان

8

امیر معصوم زاده

*

-

-

*

*

*

100

رئیس سابق کمیته  مربی درجه سه صعودهای ورزشی

9

امین کاظمی

-

-

-

*

-

-

100

نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور درای تولینگ 1400

10

انیتا رزاقی

-

-

-

*

-

-

100

نفر دوم مسابقات سنگنوردی لید قهرمانی نونهالان استان1401 نونهالان B

11

ایلیا موسوی

-

-

-

*

-

-

100

نفر اول لید و بولدرینگ مسابقات قهرمانی استان 1400 (نوجوانان B)

12

ایمان حیدری

*

-

-

-

-

-

100

مربی درجه سه سنگنوردی ( طبیعت )

13

آتوسا سامی

-

-

-

*

-

-

100

نفر سوم مسابقه نونهالان

14

آزاده کلوشادی

-

-

-

*

-

-

100

مدال طلا مسابقات کاپ آسیا 2020

15

آسیه چراغیان

*

-

-

-

-

-

100

مربی درجه سه صعودهای ورزشی

16

پرهام زرین نقش

-

-

-

*

-

-

100

نفر سوم لید مسابقات قهرمانی استان 1401

17

پری زاد شیرخانی

-

-

-

*

-

-

100

نفر اول مسابقه قهرمانی استان نونهالان 1401 نوجوانان D

18

پیام رحمان ستایش

*

*

*

*

*

-

100

رئیس اسبق کمیته صعودهای ورزشی مربی و طراح درجه دو صعودهای ورزشی

19

تینا امین الرعایا

-

-

-

*

-

-

100

نفر اول لید و دوم بولدر مسابقات قهرمانی استان 1400 (نوجوانان A)

20

حامد کاتبی

-

-

-

-

*

-

100

پیشکسوت سنگنوردی و دبیر سابق کمیته

21

حسام الدین ناظمی

-

-

-

*

-

-

100

نفر دوم لید و بولدرینگ مسابقات قهرمانی استان 1400 (نوجوانان B)

22

حسین سلامی

-

-

-

*

-

-

100

نفر دوم مسابقات سنگنوردی لید قهرمانی نونهالان استان1401 نوجوانان D

23

حسین شفیعیون

-

-

-

*

-

-

100

مقام سوم مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  تیم استان

24

حمید هادی

*

-

-

-

-

*

100

مربی درجه سه صعود های ورزشی  بخش طراحی کمیته صعودها

25

رادمهر مرادی

-

-

-

*

-

-

100

نفر دوم مسابقات سنگنوردی لید قهرمانی نونهالان استان1401 نونهالان B

26

رستا سادات هاشمی

-

-

-

*

-

-

100

نفر سوم مسابقات سنگنوردی لید قهرمانی نونهالان استان1401 نوجوانان C

27

رسول کمالی

-

*

-

-

*

*

100

داور درجه سه صعود های ورزشی و عضو بخش درای تولینگ

28

رقیه امینی

-

-

-

*

-

-

100

نفر سوم مسا