انتخاب مسوول طرح سیمرغ استان اصفهان
برگزاری جلسه هیئت رئیسه استان
برگزاری جلسه هیئت رئیسه استان
هشدار عدم صعود از مسیرهای دست به سنگ و یا مسیرهای بالقوه سقوط سنگ
تجلیل از سه تن از کوهنوردان اصفهان بعنوان پهلوان
تجلیل از جناب آقای ایمان احمدپور فاتح کوه k2


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فهرست باشگاه های مجاز هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی استان اصفهان 

رویداد ها
رویداد های برگزار شدهآخرین بخش نامه ها
www.msc-isfp.ir

  اصفهان، بزرگراه شهید چمران، خیابان محمد طاهر، پایگاه قهرمانی صعود های ورزشی استان اصفهان ( سالن شهید حریری )،

☎️۰۳۱۳۵۶۸۵۲۷۸  

   

 Msc-isfp.ir

Top